GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
Dzięki platformie Omniverse, BMW Group i NVIDIA wspólnie tworzą zupełnie nowe podejście do planowania wysoce złożonych systemów produkcyjnych.

Narzędzie do wirtualnego planowania fabryki integruje różne dane i aplikacje planistyczne oraz umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym bez ograniczeń kompatybilności. Tym samym dwa wiodące w swojej branży przedsiębiorstwa wyznaczają nowe standardy w dziedzinie wirtualnego planowania fabryki.

Milan Nedeljković, członek zarządu ds. produkcji w BMW AG: - Razem zrobimy ogromny krok naprzód: obie firmy uzupełniają się w wyjątkowy sposób i otwierają zupełnie nowe perspektywy w dziedzinie wirtualnego, cyfrowego planowania. Wirtualne do procesów planowania. Dzięki Omniverse zwiększamy precyzję, szybkość, a tym samym wydajność naszych procesów planowania. odwzorowanie naszej sieci produkcyjnej pozwoli nam w przyszłości na wdrożenie nowego, zintegrowanego podejścia.

- Koncern BMW Group opanował wielkoseryjną produkcję zindywidualizowanych samochodów - jego procesy biznesowe są jednymi z najbardziej złożonych na świecie - powiedział Jensen Huang, założyciel i CEO firmy NVIDIA. - W ich wizji fabryki przyszłości ludzie i roboty pracują razem, a inżynierowie ze wszystkich dziedzin projektowania fabryk współpracują we wspólnej wirtualnej przestrzeni. A cała fabryka jest symulowana z najwyższą fotorealistyczną precyzją. Platformę NVIDIA Omniverse stworzono po to, aby zrealizować tę wizję przyszłości. Cieszę się, że BMW Group korzysta z NVIDIA Omniverse, aby połączyć swoje zespoły w celu wirtualnego projektowania, planowania i obsługi przyszłych fabryk, zanim zostaną one zbudowane w realnym świecie. To jest przyszłość produkcji.

Wirtualne planowanie fabryk jest już szeroko rozpowszechnione. Do tej pory jednak dane musiały być przenoszone z różnych aplikacji, co jest nie tylko czasochłonne, ale także prowadzi do problemów z kompatybilnością i nie zawsze uwzględnia najbardziej aktualne dane. W przyszłości platforma Omniverse będzie oferować możliwość łączenia danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym ze wszystkich istotnych baz danych we wspólnej symulacji. Ponowne importowanie danych stanie się więc zbędne. Celem jest ocena zmian i dostosowań na wczesnym etapie planowania oraz stworzenie ogólnego obrazu. Ta niezwykle wysoka transparentność umożliwia planistom i specjalistom ds. produkcji jeszcze dokładniejsze i szybsze planowanie bardzo złożonych systemów produkcyjnych bez strat na interfejsach i problemów z kompatybilnością. Omniverse łączy dane z wielu profesjonalnych narzędzi do projektowania i planowania pochodzących od różnych dostawców, generując fotorealistyczne symulacje w czasie rzeczywistym w jednym środowisku współpracy.

Wyjątkowy fotorealizm platformy Omniverse to tylko jedna z jej wielu zalet. Kolejną jest to, że pracownicy w różnych lokalizacjach w różnych strefach czasowych mają w każdej chwili dostęp do wirtualnej symulacji i mogą wspólnie szczegółowo planować lub optymalizować proces lub zakład produkcyjny. Jest wiele obszarów zastosowania: w przyszłości planiści będą współpracować ze specjalistami ds. produkcji na danych w czasie rzeczywistym, które są synchronizowane w infrastrukturze chmury Omniverse. Możliwe jest również omawianie nowych instalacji z dostawcami. Ma też istnieć możliwość integracji danych o strukturze i obiekcie oraz pozycji i numerów części materiałów w procesie produkcyjnym. Platforma Omniverse może być również stosowana do planowania logistycznego i zapewniać bezprecedensową ciągłość danych od planowania do produkcji. - To nowa definicja współpracy - podkreśla dyrektor produkcji Milan Nedeljković. Możliwość natychmiastowych zmian na żywo znacznie przyspieszy procesy decyzyjne w przyszłości. Dzięki skalowalnej wydajności jednostek GPU planiści produkcyjni BMW Group będą mogli wizualizować cały cykl planowania dla każdego zakładu w globalnej sieci produkcyjnej. Potwierdza to szeroki zakres zastosowań z wykorzystaniem SI - od autonomicznej robotyki po konserwację predykcyjną i analitykę danych.

BMW Group i NVIDIA współpracują ze sobą już od pewnego czasu. W ramach pierwszego projektu pilotażowego amerykańska firma dostarczyła wysokowydajną technologię i specjalne moduły SI sterujące do robotów logistycznych oraz autonomicznych, samodzielnie skonstruowanych robotów transportowych (STR).
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PHU BOMI Michalina Kołcz
TRAZMET Lager Technik Sp. z o.o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
 PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.